24.09.09

Statoil en høstkveld

Lørenfallet og omegn vel 24.09.09 06:08