Org. nr.: 996 355 020

Kontaktinfo:

Epost til styret: post@lorenfallet.no

 

Bankkonto: 1321 14 44937

 

Grasrotandelen:

Det er mulig å støtte vellet ved å registrere oss i grasrotandenlen når dere spiller hos Norsk Tipping

 

Klikk her for vervebrev!

 

Hva har vi gjort?

 • Etter stiftelsen 21.10.2010 har Lørenfaller og omegn vel bl.a. utrettet:
 • Bygget opp organisasjonen, gjennomført årsmøte våren 2011 og valgt styre.
 • Gjennomført dugnad på lekeplassen i Hoelsvegen våren 2011
 • Tatt initiativ til å samle Trafikkasjonsgruppen som en del av Lørenfallet for å få bedre slagkraft fra sommeren 2011
 • Arrangert valgkampmøte med de lokale ordførerkandidatene høsten 2011
 • Arrangert grillkveld for små og store høsten 2011 
 • Sendt sak til Statens vegvesen og Sørum kommune om gangvegsbelysning mellom Sørum skole og Valsringen høsten 2011
 • Arrangert folkemøte mellom foreninger og næringsliv januar 2012
 • Arrangert møte med de 4 flertallspartiene i Sørum, slik at de kunne presentere plattformen sin februar 2012
 • Arrangert folkemøte 19.4 2012 om miljøgate og trafikksikkerhet
 • Arrangert årsmøte 2012 med valg av nytt styre
 • Organisert vårrydningsaksjon i mai 2012 i Lørenfallet